Nuostolių mažinimas.

Gamybos pralaidumo padidinimas. Savikainos mažinimas mažinant nuostolius. Gamybos planavimas ir valdymas pagal gamybos apribojimą. Gamybos prastovų dėl įrengimų gedimų sumažinimas. Naujo gaminio įvedimas.

Komandinis darbas.

Darbuotojų motyvavimas ir sutelkimas, bendro tikslo ir bendro priešo suvokimas. Pokyčių matavimo kriterijų nustatymas. Pokyčių monitoringo ir viešinimo sistemos sukūrimas bei įdiegimas. Įmonės vertės sukūrimas darbuotojų, darbo rinkos ir klientų sąmonėje.

Grafinė analizė.

Strategijos ir jos įgyvendinimo matavimo rodiklių grafinė analizė. Strateginio žemėlapio parengimas. Rizikų valdymas ir grafinė analizė.

Smaragdas sistemos privalumai.

JAV matematikas ir vadybos konsultantas W. Edwards Deming’as paskaičiavo, kad 40% viso kompanijos laiko yra nuostoliai.Siekdami užtikrinti sėkmingą projektų įgyvendinimą dirbame, kartu su auditoriais ir pagal jų rekomendacijas sukuriame IT modulį. Paprasta suvesti duomenis ir tuo pačiu metu daryti analizę pasirenkant įvairius duomenų variantus!

  • Efektyviausias būdas nuostolius sumažinti efektyviai valdyti procesą ir nustatyti, bei susisteminti jų priežastį,
  • LEAN palaikymo sistemos moduliai. Kiekvienas elementas turi atskirus metodus, kurie visi yra nukreipti nuostoliams šalinti.
  • Procesų analizė. Svarbu tinkamai išanalizuoti procesus. Vykdomas įmonės procesų siteminimas. Procesų analizė padeda suvokti ir išanalizuoti procesų metu atsiradusias "stiprybes" ir "silpnybes"
  • Pardavimo procesų analizė. Vadybininko darbo metodų analizė. Vadybininkų veiklos rezultatų tarpusavio palyginimas kiekvieną iš jų motyvuoja siekti geresnių rezultatų.
  • Projektų valdymo sistemos naudaĮdiegus projektų valdymo sistemą ir jos laikantis yra laipsniškai sumažinami nuostoliai, būtent, greitai pasiekiama informacija ir galimybė greitai priimti sprendimus, padeda išvengti nuostolių!
  • CRM Projektų valdymo sistema yra kuriama, pagal kompanijos poreikius.
  • Kad verslas būtų sėkmingas, būtina suprasti vartotojų poreikius. Todėl „SMARAGDAS IT“ juos kruopščiai tiria prieš įvedant naujų IT produktų modulius gamybos, statybos ir kituose pramonės sektoriuose. Visi mūsų SMARAGDAS IT moduliai kuriami tam, kad tikslingai susisteminę procesą galėtumėte jį efektyviai valdyti. Kiekvienas Smaragdas IT modulis yra vertinamas skrupulingai išsiaiškinant vartotojų poreikius ir analizuojant juos. Kadangi klientų poreikiai ir gamybos sektoriai yra skirtingi, konkrečiose tikslinėse parmonės šakose nustatome, kaip greitai ir efektyviai susisteminti įmonių procesus atsižvelgiant į prioritetus. Po to analizuojame ir pasidaliname gautais rezultatais su jumis, kad žinotumėte, kaip dar labiau pakelti gamybos efektyvumą.

Partneriai

Siekdami užtikrinti klientų patogumą dirbame kartu su IT partneriais.

Smaragdas filosofija:

About time:

“Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma - which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition.” Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. est etiam processus dynamicus qui.

-Steve Jobs.

About people:

Technology is nothing. that they're basically good and smart, and if you give them tools, they'll do wonderful things with them. What's important is that you have a faith in people, that they're basically good and smart, and if you give them tools, they'll do wonderful things with them..

-Steve Jobs

About new things:

Creativity is just connecting things. When you ask creative people how they did something, they feel a little guilty because they didn't really do it, they just saw something. It seemed obvious to them after a while. That's because they were able to connect experiences they've had and synthesize new things!

-Steve Jobs